دانلود تلاوت اساتید بزرگ ،عشق عبدالباسط
دانلود,قرآن,تلاوت,مجلسی,صوت,اساتید مصری,قرائت,عبدالباسط,منشاوی,مصطفی اسماعیل,Download Quran
 سری چهارم تلاوتهای تحقیق درسی استاد محمد صدیق منشاوی

 

آپلودسنتر اول (پرشین گیگ )

1.          تلاوت سوره ی مبارکه ی بقره(۲۱۹_۲۳۲)       حجم تلاوت : ۱.۱۵ مگابایت         

2.          تلاوت سوره ی مبارکه ی بقره(۲۳۳_۲۴۲)       حجم تلاوت : ۷۷۵ کیلوبایت          

3.          تلاوت سوره ی مبارکه ی بقره(۲۴۳_۲۵۲)       حجم تلاوت : ۷۸۵ کیلوبایت          

4.          تلاوت سوره ی مبارکه ی بقره(۲۵۳_۲۶۲)       حجم تلاوت :  ۱.۱ مگـابایت          

5.          تلاوت سوره ی مبارکه ی بقره(۲۶۳_۲۷۱)       حجم تلاوت : ۶۴۰ کیلوبایت            

۶.          تلاوت سوره ی مبارکه ی بقره(۲82_۲۷2)       حجم تلاوت : ۹۸۰ کیلوبایت            

۷.          تلاوت سوره ی مبارکه ی بقره(۲83_۲86)       حجم تلاوت : ۳۹۰ کیلوبایت            

 

آپلودسنتر دوم (فورشرد..4shared )

1.          تلاوت سوره ی مبارکه ی بقره(۲۱۹_۲۳۲)       حجم تلاوت : ۱.۱۵ مگابایت         

2.          تلاوت سوره ی مبارکه ی بقره(۲۳۳_۲۴۲)       حجم تلاوت : ۷۷۵ کیلوبایت          

3.          تلاوت سوره ی مبارکه ی بقره(۲۴۳_۲۵۲)       حجم تلاوت : ۷۸۵ کیلوبایت          

4.          تلاوت سوره ی مبارکه ی بقره(۲۵۳_۲۶۲)       حجم تلاوت :  ۱.۱ مگـابایت          

5.          تلاوت سوره ی مبارکه ی بقره(۲۶۳_۲۷۱)       حجم تلاوت : ۶۴۰ کیلوبایت            

۶.          تلاوت سوره ی مبارکه ی بقره(۲82_۲۷2)       حجم تلاوت : ۹۸۰ کیلوبایت            

۷.          تلاوت سوره ی مبارکه ی بقره(۲83_۲86)       حجم تلاوت : ۳۹۰ کیلوبایت            

 

*حجم تلاوتها تا آخرین حد امکان کم شده است .

*تلاوتها در دو آپلود سنتر آپلود شده اند .

*سری تلاوتهای تحقیق درسی محمد صدیق منشاوی شامل کل قرآن کریم میباشد.

*ان شاء الله تمام تلاوتها را با حجم کم در اختیارتان قرار خواهم داد .

*چنانچه خواهان تلاوتها با کیفیت بهتر و البته حجم بالاتری هستید به این لینک مراجعه کنید .

 

 

       

             

 


نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۹۰/۰۵/۲۴ توسط *MOHAMMAD*
 سری سوم تلاوتهای تحقیق درسی استاد محمد صدیق منشاوی

 

آپلودسنتر اول (پرشین گیگ )

1.          تلاوت سوره ی مبارکه ی بقره(۱۵۸_۱۶۴)       حجم تلاوت : ۴۰۵ کیلوبایت         

2.          تلاوت سوره ی مبارکه ی بقره(۱۶۵_۱۷۶)       حجم تلاوت : ۵۴۵ کیلوبایت          

3.          تلاوت سوره ی مبارکه ی بقره(۱۷۷_۱۸۸)       حجم تلاوت : ۹۶۵ کیلوبایت          

4.          تلاوت سوره ی مبارکه ی بقره(۱۸۹_۲۰۲)       حجم تلاوت : ۷۴۰ کیلوبایت          

5.          تلاوت سوره ی مبارکه ی بقره(۲۰۳_۲۱۸)       حجم تلاوت :   ۱   مگابایت            

 

آپلودسنتر دوم (فورشرد..4shared )

1.          تلاوت سوره ی مبارکه ی بقره(۱۵۸_۱۶۴)       حجم تلاوت : ۴۰۵ کیلوبایت         

2.          تلاوت سوره ی مبارکه ی بقره(۱۶۵_۱۷۶)       حجم تلاوت : ۵۴۵ کیلوبایت          

3.          تلاوت سوره ی مبارکه ی بقره(۱۷۷_۱۸۸)       حجم تلاوت : ۹۶۵ کیلوبایت          

4.          تلاوت سوره ی مبارکه ی بقره(۱۸۹_۲۰۲)       حجم تلاوت : ۷۴۰ کیلوبایت          

5.          تلاوت سوره ی مبارکه ی بقره(۲۰۳_۲۱۸)       حجم تلاوت :   ۱   مگابایت            

 

*حجم تلاوتها تا آخرین حد امکان کم شده است .

*تلاوتها در دو آپلود سنتر آپلود شده اند .

*سری تلاوتهای تحقیق درسی محمد صدیق منشاوی شامل کل قرآن کریم میباشد.

*ان شاء الله تمام تلاوتها را با حجم کم در اختیارتان قرار خواهم داد .

*چنانچه خواهان تلاوتها با کیفیت بهتر و البته حجم بالاتری هستید به این لینک مراجعه کنید .

 

 

       

             

 


نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۹۰/۰۵/۲۳ توسط *MOHAMMAD*
 سری دوم تلاوتهای تحقیق درسی استاد محمد صدیق منشاوی

 

آپلودسنتر اول (پرشین گیگ )

1.          تلاوت سوره ی مبارکه ی بقره(۸۷_۹۱)          حجم تلاوت : ۴۱۰ کیلوبایت         

2.          تلاوت سوره ی مبارکه ی بقره(۹۲_۱۰۵)        حجم تلاوت : ۸۱۰ کیلوبایت          

3.          تلاوت سوره ی مبارکه ی بقره(۱۰۶_۱۲۳)       حجم تلاوت : ۹۷۰ کیلوبایت          

4.          تلاوت سوره ی مبارکه ی بقره(۱۲۴_۱۴۱)       حجم تلاوت :  ۱    مگابایت          

5.          تلاوت سوره ی مبارکه ی بقره(۱۴۲_۱۵۷)       حجم تلاوت : ۹۳۰ کیلوبایت            

 

آپلودسنتر دوم (فورشرد..4shared )

1.          تلاوت سوره ی مبارکه ی بقره(۸۷_۹۱)          حجم تلاوت : ۴۱۰ کیلوبایت         

2.          تلاوت سوره ی مبارکه ی بقره(۹۲_۱۰۵)        حجم تلاوت : ۸۱۰ کیلوبایت          

3.          تلاوت سوره ی مبارکه ی بقره(۱۰۶_۱۲۳)       حجم تلاوت : ۹۷۰ کیلوبایت          

4.          تلاوت سوره ی مبارکه ی بقره(۱۲۴_۱۴۱)       حجم تلاوت :  ۱    مگابایت          

5.          تلاوت سوره ی مبارکه ی بقره(۱۴۲_۱۵۷)       حجم تلاوت : ۹۳۰ کیلوبایت            

 

*حجم تلاوتها تا آخرین حد امکان کم شده است .

*تلاوتها در دو آپلود سنتر آپلود شده اند .

*سری تلاوتهای تحقیق درسی محمد صدیق منشاوی شامل کل قرآن کریم میباشد.

*ان شاء الله تمام تلاوتها را با حجم کم در اختیارتان قرار خواهم داد .

*چنانچه خواهان تلاوتها با کیفیت بهتر و البته حجم بالاتری هستید به این لینک مراجعه کنید .

 

 

       

             

 


نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۰/۰۵/۲۲ توسط *MOHAMMAD*
 

سری اوّل تلاوتهای تحقیق درسی استاد محمد صدیق منشاوی

 

آپلودسنتر اول (پرشین گیگ )

۱.          تلاوت سور مبارکه ی حمد-بقره(1_25)          حجم تلاوت : 1.1 مگابایت

۲.          تلاوت سوره ی مبارکه ی بقره(26_43)          حجم تلاوت : 970 کیلوبایت

۳.          تلاوت سوره ی مبارکه ی بقره(44_59)          حجم تلاوت : 690 کیلوبایت         

۴.          تلاوت سوره ی مبارکه ی بقره(60_74)          حجم تلاوت : 880 کیلوبایت         

۵.          تلاوت سوره ی مبارکه ی بقره(75_86)          حجم تلاوت : 850 کیلوبایت         

 

آپلودسنتر دوم (فورشرد..4shared )

1.          تلاوت سور مبارکه ی حمد-بقره(1_25)          حجم تلاوت : 1.1 مگابایت         

2.          تلاوت سوره ی مبارکه ی بقره(26_43)          حجم تلاوت : 970 کیلوبایت          

3.          تلاوت سوره ی مبارکه ی بقره(44_59)          حجم تلاوت : 690 کیلوبایت          

4.          تلاوت سوره ی مبارکه ی بقره(60_74)          حجم تلاوت : 880 کیلوبایت          

5.          تلاوت سوره ی مبارکه ی بقره(75_86)          حجم تلاوت : 850 کیلوبایت          

 

 

*حجم تلاوتها تا آخرین حد امکان کم شده است .

*تلاوتها در دو آپلود سنتر آپلود شده اند .

*سری تلاوتهای تحقیق درسی محمد صدیق منشاوی شامل کل قرآن کریم میباشد.

*ان شاء الله تمام تلاوتها را با حجم کم در اختیارتان قرار خواهم داد .

*چنانچه خواهان تلاوتها با کیفیت بهتر و البته حجم بالاتری هستید به این لینک مراجعه کنید .

 

 

       


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۹۰/۰۵/۱۳ توسط *MOHAMMAD*
 

 

دانلود : محمد صدیق منشاوی (روم 17- 40... ق 16- آخر، رحمن 1- 17)

 

سلام آن تلاوتی که شامل آیات ۱ تا ۵ سوره ی روم میشد را پیدا نکردم ولی باز هم تلاش میکنم تا اون تلاوت را هم براتون بذارم.

التماس دعا 


نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۸۸/۰۷/۲۵ توسط *MOHAMMAD*
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۸۸/۰۷/۱۲ توسط *MOHAMMAD*
سلام امروز قصد دارم یکی دیگه از شاهکارهای دنیای تلاوت قرآن را براتون بذارم تا از آن مستفید بشید. این تلاوت شامل آیات ۱۸ الی آخر سوره ی حـشـر و سور علق و حمد و همچنین آیات ا تا ۵ سوره ی بقره و آیات ۲۸۵ و ۲۸۶ همین سوره (آیات پایانی) میباشد که توسط استاد مرحوم محمد صدیق منشاوی تلاوت شده و به شما توصیه میکنم اگر میخواین عشق به قرآن در دلتون بیشتر شه و یا اینکه میخواین عاشق قرآن شید ، این تلاوت را حتما گوش کنید ، واقعا زیباست مارا از دعای خیرتان بینصیب نگذارید

 

اللهم صلی علی محمد و آل محمد

 

دانلود تلاوت مجلسی سور حشر و علق و حمد بصوت استاد مرحوم محمد صدیق منشاوی :

Hashr-Alagh-Hamd(Mohamad Sedigh Menshavi).wma.zip

 

 


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۳۸۸/۰۶/۱۸ توسط *MOHAMMAD*
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۳۸۸/۰۶/۱۸ توسط *MOHAMMAD*

(*·.¸ أول الفاتحة - البقرة 25 ¸.·*)        (*·.¸ البقرة 26 - البقرة 43 ¸.·*)

(*·.¸ البقرة 44 - البقرة 59 ¸.·*)        (*·.¸ البقرة 60 - البقرة 74 ¸.·*)


(*·.¸ البقرة 75 - البقرة 86 ¸.·*)        (*·.¸ البقرة 87 - البقرة 91 ¸.·*)


(*·.¸ البقرة 92 - البقرة 105 ¸.·*)        (*·.¸ البقرة 106 - البقرة 123 ¸.·*)


(*·.¸ البقرة 124 - البقرة 141 ¸.·*)         (*·.¸ البقرة 142 - البقرة 157 ¸.·*)


(*·.¸ البقرة 158 - البقرة 164 ¸.·*)        (*·.¸ البقرة 165 - البقرة 176 ¸.·*)


(*·.¸ البقرة 177 - البقرة 188 ¸.·*)       (*·.¸ البقرة 189 - البقرة 202 ¸.·*)


(*·.¸ البقرة 203 - البقرة 218 ¸.·*)       (*·.¸ البقرة 219 - البقرة 232 ¸.·*)


(*·.¸ البقرة 233 - البقرة 242 ¸.·*)       (*·.¸ البقرة 243 - البقرة 252 ¸.·*)


(*.¸ البقرة 253 - البقرة 262 ¸.*)       (*·.¸ البقرة 263 - البقرة 271 ¸.·*)


(*·.¸ البقرة 272 - البقرة 282 ¸.·*)      (*·.¸ البقرة 283 - البقرة 286 ¸.·*)


(*¸ال عمران 1 - ال عمران 14¸*)       (*¸ال عمران 15-ال عمران 32¸*)


(*¸ال عمران 33-ال عمران 51¸*)      (*¸ال عمران 52-ال عمران 74¸*)


(*¸ال عمران 75-ال عمران 84¸*)       (*¸ال عمران 85-ال عمران 92¸*)


(*¸ال عمران 93-ال عمران 112¸*)      (*¸ال عمران 113-ال عمران 132¸*)


(*¸ال عمران 133-ال عمران 152¸*)      (*¸ال عمران 153-ال عمران 170¸*)


(*¸ال عمران 171-ال عمران 185¸*)        (*¸ال عمران 186-ال عمران 200¸*)


(*·.¸ النساء 1 - النساء 11 ¸.·*)      (*·.¸ النساء 12 - النساء 23 ¸.·*)


(*·.¸ النساء 24 - النساء 35 ¸.·*)       (*·.¸ النساء 36 - النساء 57 ¸.·*)


(*·.¸ النساء 58 - النساء 73 ¸.·*)        (*·.¸ النساء 74 - النساء 87 ¸.·*)


(*·.¸ النساء 88 - النساء 99 ¸.·*)       (*·.¸ النساء 100 - النساء 106 ¸.·*)


(*·.¸ النساء 107 - النساء 113 ¸.·*)         (*·.¸ النساء 114 - النساء 134 ¸.·*)


(*·.¸ النساء 135 - النساء 147 ¸.·*)       (*·.¸ النساء 148 - النساء 162 ¸.·*)


(*·.¸ النساء 163 - النساء 176 ¸.·*)       (*·.¸ المائدة 1 - المائدة 11 ¸.·*)


(*·.¸ المائدة 12 - المائدة 26 ¸.·*)       (*·.¸ المائدة 27 - المائدة 40 ¸.·*)


(*·.¸ المائدة 41 - المائدة 50 ¸.·*)       (*·.¸ المائدة 51 - المائدة 58 ¸.·*)


(*·.¸ المائدة 59 - المائدة 66 ¸.·*)       (*·.¸ المائدة 67 - المائدة 81 ¸.·*)


(*·.¸ المائدة 82 - المائدة 96 ¸.·*)        (*·.¸ المائدة 97 - المائدة 108 ¸.·*)


(*·.¸ المائدة 109 - المائدة 120 ¸.·*)       (*·.¸ الانعام 1 - الانعام 12 ¸.·*)


(*·.¸ الانعام 13 - الانعام 30 ¸.·*)        (*·.¸ الانعام 31 - الانعام 35 ¸.·*)


(*·.¸ الانعام 36 - الانعام 58 ¸.·*)       (*·.¸ الانعام 59 - الانعام 73 ¸.·*)


(*.¸ الانعام 74 - الانعام 94 ¸.*)       (*.¸ الانعام 95 - الانعام 110 ¸.*)


(*·.¸ الانعام 111 - الانعام 126 ¸.·*)       (*.¸ الانعام 127 - الانعام 140 ¸.*)


(*.¸ الانعام 141 - الانعام 150 ¸.*)         (*.¸ الانعام 151 - الانعام 165 ¸.*)


(*.¸ الاعراف 1 - الاعراف 30 ¸.*)        (*.¸ الاعراف 31 - الاعراف 46 ¸.*)


(*.¸الاعراف 47 - الاعراف 64¸.*)        (*.¸الاعراف 65 - الاعراف 87¸.*)


(*.¸الاعراف 88 - الاعراف 116¸.*)        (*.¸الاعراف 117 - الاعراف 141¸.*)


(*.¸الاعراف 142 - الاعراف 155¸.*)       (*.¸الاعراف 156 - الاعراف 170¸.*)


(*.¸الاعراف 171 - الاعراف 188¸.*)       (*.¸الاعراف 189 - الاعراف 206¸.*)


(*·.¸ الانفال 1 - الانفال 21 ¸.·*)         (*·.¸ الانفال 22 - الانفال 40 ¸.·*)


(*·.¸ الانفال 41 - الانفال 60 ¸.·*)       (*·.¸ الانفال 61 - الانفال 75 ¸.·*)


(*·.¸ التوبة 1 - التوبة 18 ¸.·*)        (*·.¸ التوبة 19 - التوبة 33 ¸.·*)


(*·.¸ التوبة 34 - التوبة 45 ¸.·*)        (*·.¸ التوبة 46 - التوبة 59 ¸.·*)


(*·.¸ التوبة 60 - التوبة 74 ¸.·*)      (*·.¸ التوبة 75 - التوبة 92 ¸.·*)


(*·.¸ التوبة 93 - التوبة 110 ¸.·*)       (*·.¸ التوبة 111 - التوبة 121 ¸.·*)


(*·.¸ التوبة 122 - التوبة 129 ¸.·*)         (*·.¸ يونس 1 - يونس 10 ¸.·*)


(*·.¸ يونس 11 - يونس 21 ¸.·*)        (*·.¸ يونس 22 - يونس 24 ¸.·*)


(*·.¸ يونس 25 - يونس 52 ¸.·*)        (*·.¸ يونس 53 - يونس 70 ¸.·*)


(*·.¸ يونس 71 - يونس 89 ¸.·*)         (*·.¸ يونس 90 - يونس 109 ¸.·*)


(*·.¸ هود 1 - هود 5 ¸.·*)       (*·.¸ هود 6 - هود 23 ¸.·*)


(*·.¸ هود 24 - هود 40 ¸.·*)         (*·.¸ هود 41 - هود 60 ¸.·*)


(*·.¸ هود 61 - هود 83 ¸.·*)       (*·.¸ هود 84 - هود 88 ¸.·*)


(*·.¸ هود 89 - هود 107 ¸.·*)        (*·.¸ هود 108 - هود 123 ¸.·*)


(*·.¸ يوسف 1 - يوسف 6 ¸.·*)       (*·.¸ يوسف 7 - يوسف 29 ¸.·*)


(*·.¸ يوسف 30 - يوسف 52 ¸.·*)         (*·.¸ يوسف 53 - يوسف 76 ¸.·*)


(*·.¸ يوسف 77 - يوسف 100 ¸.·*)        (*·.¸ يوسف 101 - يوسف 111 ¸.·*)


(*·.¸ الرعد 1 - الرعد 4 ¸.·*)         (*·.¸ الرعد 5 - الرعد 18 ¸.·*)


(*·.¸ الرعد 19 - الرعد 34 ¸.·*)        (*·.¸ الرعد 35 - الرعد 43 ¸.·*)


(*·.¸ ابراهيم 1 - ابراهيم 9 ¸.·*)       (*·.¸ ابراهيم 10 - ابراهيم 27 ¸.·*)


(*·.¸ ابراهيم 28 - ابراهيم 52 ¸.·*)         (*·.¸ الحجر 1 - الحجر 48 ¸.·*)


(*·.¸ الحجر 49 - الحجر 87 ¸.·*)       (*·.¸ الحجر 88 - الحجر 99 ¸.·*)


(*·.¸ النحل 1 - النحل 29 ¸.·*)       (*·.¸ النحل 30 - النحل 50 ¸.·*)


(*·.¸ النحل 51 - النحل 74 ¸.·*)        (*·.¸ النحل 75 - النحل 89 ¸.·*)


(*·.¸ النحل 90 - النحل 94 ¸.·*)       (*·.¸ النحل 95 - النحل 110 ¸.·*)


(*·.¸ النحل 111 - النحل 128 ¸.·*)       (*·.¸ الاسراء 1 - الاسراء 22 ¸.·*)


(*·.¸ الاسراء 23 - الاسراء 49 ¸.·*)       (*·.¸ الاسراء 50 - الاسراء 65 ¸.·*)


(*·.¸ الاسراء 66 - الاسراء 69 ¸.·*)         (*.¸ الاسراء 70 - الاسراء 98 ¸.*)


(*·.¸ الاسراء 99 - الاسراء 111 ¸.·*)       (*·.¸ الكهف 1 - الكهف 16 ¸.·*)


(*·.¸ الكهف 17 - الكهف 31 ¸.·*)        (*·.¸ الكهف 32 - الكهف 50 ¸.·*)


(*·.¸ الكهف 51 - الكهف 74 ¸.·*)        (*·.¸ الكهف 75 - الكهف 76 ¸.·*)


(*·.¸ الكهف 77 - الكهف 98 ¸.·*)        (*·.¸ الكهف 99 - الكهف 110 ¸.·*)


(*·.¸ مريم 1 - مريم 21 ¸.·*)        (*·.¸ مريم 22 - مريم 58 ¸.·*)


(*·.¸ مريم 59 - مريم 98 ¸.·*)      (*·.¸ طه 1 - طه 54 ¸.·*)


(*·.¸ طه 55 - طه 64 ¸.·*)       (*·.¸ طه 65 - طه 82 ¸.·*)


(*·.¸ طه 83 - طه 110 ¸.·*)       (*·.¸ طه 111 - طه 135 ¸.·*)


(*·.¸ الانبياء 1 - الانبياء 28 ¸.·*)       (*.¸ الانبياء 29 - الانبياء 50 ¸.*)


(*·.¸ الانبياء 51 - الانبياء 82 ¸.·*)       (*·.¸ الانبياء 83 - الانبياء 91 ¸.·*)


(*·.¸ الانبياء 92 - الانبياء 112 ¸.·*)       (*·.¸ الحج 1 - الحج 18 ¸.·*)


(*·.¸ الحج 19 -الحج 37 ¸.·*)       (*·.¸ الحج 38 - الحج 59 ¸.·*)


(*·.¸ الحج 60 - الحج 78 ¸.·*)        (*·.¸ المؤمنون 1 - المؤمنون 35 ¸.·*)


(*.¸ المؤمنون 36 - المؤمنون 74 ¸.*)        (*.¸ المؤمنون 75 -المؤمنون 118 ¸.*)


(*·.¸ النور 1 - النور 20 ¸.·*)       (*·.¸ النور 21 - النور 34 ¸.·*)


(*·.¸ النور 35 - النور 52 ¸.·*)       (*·.¸ النور 53 - النور 64 ¸.·*)


(*·.¸ الفرقان 1 -الفرقان 20 ¸.·*)       (*·.¸ الفرقان 21 - الفرقان 52 ¸.·*)


(*·.¸ الفرقان 53 - الفرقان 77 ¸.·*)        (*·.¸ الشعراء 1 - الشعراء 17 ¸.·*)


(*·.¸ الشعراء 18 - الشعراء 51 ¸.·*)        (*·.¸ الشعراء 52 - الشعراء 110 ¸.·*)


(*·.¸ الشعراء 111 - الشعراء 180 ¸.·*)       (*.¸الشعراء 181 - الشعراء 227¸.*)


(*·.¸ النمل 1 - النمل 26 ¸.·*)        (*·.¸ النمل 27 - النمل 55 ¸.·*)


(*·.¸ النمل 56 - النمل 63 ¸.·*)        (*·.¸ النمل 64 - النمل 81 ¸.·*)


(*·.¸ النمل 82 - النمل 93 ¸.·*)       (*·.¸ القصص 1 - القصص 11 ¸.·*)


(*·.¸ القصص 12 - القصص 28 ¸.·*)       (*·.¸ القصص 29 - القصص 50 ¸.·*)


(*·.¸ القصص 51 - القصص 75 ¸.·*)        (*·.¸ القصص 76 - القصص 88 ¸.·*)


(*·.¸ العنكبوت 1 - العنكبوت 22 ¸.·*)       (*.¸ العنكبوت 23 - العنكبوت 25 ¸.*)


(*·.¸ العنكبوت 26 - العنكبوت 45 ¸.·*)       (*.¸ العنكبوت 46 - العنكبوت 69 ¸.*)


(*·.¸ الروم 1 - الروم 30 ¸.·*)       (*·.¸ الروم 31 - الروم 53 ¸.·*)


(*·.¸ الروم 54 - الروم 60 ¸.·*)       (*·.¸ لقمان 1 - لقمان 21 ¸.·*)


(*·.¸ لقمان 22 - لقمان 26 ¸.·*)       (*·.¸ لقمان 27 - لقمان 34 ¸.·*)


(*·.¸ السجدة 1 - السجدة 10 ¸.·*)        (*·.¸ السجدة 11 - السجدة 30 ¸.·*)


(*·.¸ الاحزاب 1 - الاحزاب 17 ¸.·*)        (*·.¸ الاحزاب 18 - الاحزاب 30 ¸.·*)


(*·.¸ الاحزاب 31 - الاحزاب 50 ¸.·*)       (*·.¸ الاحزاب 51 - الاحزاب 59¸.·*)


(*·.¸ الاحزاب 60 - الاحزاب 73¸.·*)        (*·.¸ سبأ 1 - سبأ 9 ¸.·*)


(*·.¸ سبأ 10 - سبأ 23 ¸.·*)        (*·.¸ سبأ 24 - سبأ 45 ¸.·*)


(*·.¸ سبأ 46 - سبأ 54 ¸.·*)        (*·.¸ فاطر 1 - فاطر 14 ¸.·*)


(*·.¸ فاطر 15 - فاطر 40 ¸.·*)      (*·.¸ فاطر 41 - فاطر 43 ¸.·*)


(*·.¸ فاطر 44 - يس 27 ¸.·*)       (*·.¸ يس 28 - يس 59 ¸.·*)


(*·.¸ يس 60 - يس 83 ¸.·*)       (*·.¸ الصافات 1 - الصافات 21 ¸.·*)


(*·.¸ الصافات 22 - 82 ¸.·*)       (*·.¸ الصافات 83 - الصافات 144 ¸.·*)


(*·.¸ الصافات 145 - الصافات 182 ¸.·*)       (*·.¸ ص 1 - ص 20 ¸.·*)


(*·.¸ ص 21 -ص 51 ¸.·*)      (*·.¸ ص 52 - ص 88 ¸.·*)


(*·.¸ الزمر 1 - الزمر 7 ¸.·*)       (*·.¸ الزمر 8 - الزمر 31 ¸.·*)


(*·.¸ الزمر 32 - 52 ¸.·*)      (*·.¸ الزمر 53 - غافر 4 ¸.·*)


(*·.¸ غافر 5 - غافر 20 ¸.·*)       (*·.¸ غافر 21 - غافر 40 ¸.·*)


(*·.¸ غافر 41 - غافر 65 ¸.·*)        (*·.¸ غافر 66 - غافر 85 ¸.·*)


(*·.¸ فصلت 1 - فصلت 8 ¸.·*)      (*·.¸ فصلت 9 - فصلت 24 ¸.·*)


(*·.¸ فصلت 25 - فصلت 36 ¸.·*)     (*·.¸ فصلت 37 -فصلت 46 ¸.·*)


(*·.¸ فصلت 47 - فصلت 54 ¸.·*)       (*·.¸ الشورى 1 - الشورى 12 ¸.·*)


(*·.¸ الشورى 13 - الشورى 26 ¸.·*)        (*·.¸ الشورى 27 - الشورى 53 ¸.·*)


(*·.¸ الزخرف 1 - الزخرف 23 ¸.·*)       (*·.¸ الزخرف 24 - الزخرف 56 ¸.·*)


(*·.¸ الزخرف 57 -الزخرف 89 ¸.·*)      (*·.¸ الدخان 1 - الدخان 16 ¸.·*)


(*·.¸ الدخان 17 - الدخان 59 ¸.·*)      (*·.¸ الجاثية 1 - الجاثية 11 ¸.·*)


(*·.¸ الجاثية 12 - الجاثية 37 ¸.·*)      (*·.¸ الاحقاف 1 - الاحقاف 20 ¸.·*)


(*·.¸ الاحقاف 21 - الاحقاف 34 ¸.·*)      (*·.¸ الاحقاف 35 -الاحقاف 35 ¸.·*)


(*·.¸ محمد 1 - محمد 9 ¸.·*)      (*·.¸ محمد 10 - محمد 32 ¸.·*)


(*·.¸ محمد 33 - محمد 38 ¸.·*)      (*·.¸ الفتح 1 - الفتح 17 ¸.·*)


(*·.¸ الفتح 18 - الفتح 29 ¸.·*)      (*·.¸ الحجرات 1 - الحجرات 13 ¸.·*)


(*·.¸ الحجرات 14 - الحجرات 18 ¸.·*)      (*·.¸ ق 1 - ق 26 ¸.·*)


(*·.¸ ق 27 - ق 35 ¸.·*)      (*·.¸ ق 36 -ق 45 ¸.·*)


(*·.¸ الذاريات 1 - الذاريات 30 ¸.·*)      (*.¸ الذاريات 31 - الذاريات 60 ¸.*)


(*·.¸ الطور 1 - الطور 23 ¸.·*)      (*·.¸ الطور 24 - الطور 49 ¸.·*)


(*·.¸ النجم 1 - النجم 25 ¸.·*)      (*·.¸ النجم 26 - النجم 62 ¸.·*)


(*·.¸ القمر 1 - القمر 8 ¸.·*)      (*·.¸ القمر 9 - القمر 55 ¸.·*)


(*·.¸ الرحمن 1 - الرحمن 61 ¸.·*)      (*·.¸ الرحمن 62 -الرحمن 78 ¸.·*)


(*·.¸ الواقعة 1 - الواقعة 74 ¸.·*)      (*·.¸ الواقعة 75 - الواقعة 96 ¸.·*)


(*·.¸ الحديد 1 - الحديد 15 ¸.·*)      (*·.¸ الحديد 16 - الحديد 29 ¸.·*)


(*·.¸ المجادلة 1 - المجادلة 13 ¸.·*)      (*.¸ المجادلة 14 - المجادلة 22 ¸.*)


(*·.¸ الحشر 1 - الحشر 10 ¸.·*)      (*·.¸ الحشر 11 - الحشر 15 ¸.·*)


(*·.¸ الحشر 16 -الحشر 24 ¸.·*)      (*·.¸ الممتحنة 1 - الممتحنة 6 ¸.·*)


(*·.¸ الممتحنة 7 - الممتحنة 13 ¸.·*)      (*·.¸ الصف 1 - الصف 14 ¸.·*)


(*·.¸ الجمعة 1 - الجمعة 11 ¸.·*)      (*.¸ المنافقون 1 - المنافقون 3 ¸.*)


(*·.¸ المنافقون 4 - المنافقون 11 ¸.·*)      (*·.¸ التغابن 1 - التغابن 18 ¸.·*)


(*·.¸ الطلاق 1 - الطلاق 12 ¸.·*)      (*·.¸ التحريم 1 - التحريم 6 ¸.·*)


(*·.¸ التحريم 7 -التحريم 12 ¸.·*)      (*·.¸ الملك 1 - الملك 30 ¸.·*)


(*·.¸ القلم 1 - القلم 52 ¸.·*)      (*·.¸ الحاقة 1 - الحاقة 52 ¸.·*)


(*·.¸ المعارج 1 - المعارج 18 ¸.·*)      (*·.¸ المعارج 19 - المعارج 44 ¸.·*)


(*·.¸ نوح 1 - نوح 28 ¸.·*)        (*·.¸ الجن 1 - الجن 28 ¸.·*)


(*·.¸ المزمل 1 -المزمل 19 ¸.·*)      (*·.¸ المزمل 20 - المزمل 20 ¸.·*)


(*·.¸ المدثر 1 - المدثر 56 ¸.·*)      (*·.¸ القيامة 1 - القيامة 40 ¸.·*)


(*·.¸ الانسان 1 - الانسان 18 ¸.·*)       (*·.¸ الانسان 19 - الانسان 31 ¸.·*)


(*·.¸ المرسلات 1 - المرسلات 50 ¸.·*)      (*·.¸ النبأ 1 - النبأ 40 ¸.·*)


(*·.¸ النازعات 1 - النازعات 46 ¸.·*)        (*·.¸ عبس 1 - عبس 42 ¸.·*)


(*·.¸ التكوير 1 - التكوير 29 ¸.·*)      (*·.¸ الانفطار 1 - الانفطار 29 ¸.·*)


(*·.¸ المطففين 1 -المطففين 36 ¸.·*)         (*·.¸ الانشقاق 1 - الانشقاق 25 ¸.·*)


(*·.¸ البروج 1 - البروج 22 ¸.·*)        (*·.¸ الطارق 1 - الطارق 17 ¸.·*)


(*·.¸ الاعلى 1 - الاعلى 19 ¸.·*)       (*·.¸ الغاشية 1 - الغاشية 26 ¸.·*)


(*·.¸ الفجر 1 - الفجر 30 ¸.·*)      (*·.¸ البلد 1 - البلد 20 ¸.·*)


(*·.¸ الشمس 1 - الشمس 15 ¸.·*)       (*·.¸ الليل 1 - الليل 21 ¸.·*)


(*·.¸ الضحى 1 - الضحى 11 ¸.·*)      (*·.¸ الشرح 1 - الشرح 8 ¸.·*)


(*·.¸ التين 1 -التين 8 ¸.·*)        (*·.¸ العلق 1 - العلق 19 ¸.·*)


(*·.¸ القدر 1 - القدر 5 ¸.·*)        (*·.¸ البينة 1 - البينة 7 ¸.·*)


(*·.¸ الزلزلة 1 - الزلزلة 8 ¸.·*)         (*.¸ العاديات 1 - العاديات 11 ¸.*)


(*·.¸ القارعة 1 - القارعة 11 ¸.·*)       (*·.¸ التكاثر 1 - التكاثر 8 ¸.·*)


(*·.¸ العصر 1 - العصر 3 ¸.·*)      (*·.¸ الهمزة 1 - الهمزة 9 ¸.·*)


(*·.¸ الفيل 1 - الفيل 5 ¸.·*)       (*·.¸ قريش 1 - قريش 4 ¸.·*)


(*·.¸ الماعون 1 -الماعون 7 ¸.·*)       (*·.¸ الكوثر 1 - الكوثر 7 ¸.·*)


(*·.¸ الكافرون 1 - الكافرون 6 ¸.·*)        (*·.¸ النصر 1 - النصر 3 ¸.·*)


(*·.¸ المسد 1 - المسد 5 ¸.·*)         (*·.¸ الاخلاص 1 - الاخلاص 4 ¸.·*)


(*·.¸ الفلق 1 - الفلق 5 ¸.·*)       (*·.¸ الناس 1 - الناس 6 ¸.·*)

 اللهم صلی علی محمد و آل محمد

برای دانلود روی هریک راست کلیک کرده و گزینه ی Save Target As را انتخاب کنید..


نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۳۸۸/۰۶/۱۰ توسط *MOHAMMAD*
.: Weblog Themes By Blog Skin :.

اسلایدر